Algemene voorwaarden

Stichting De Schaeck (Kamer van Koophandel: 41041278), hierna te noemen zwembad De Schaeck, verleent u hierbij toegang tot de website www.deschaeck.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zwembad De Schaeck behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Schaeck. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Schaeck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting zwembad De Schaeck nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Stichting De Schaeck houdt zich aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.  
Foto's en filmpjes maken mag, maar houdt wel rekening de privacy van anderen. Dit geldt zowel voor bezoekers als werknemers van zwembad De Schaeck.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. U kunt, als u in het zwembad bent, een van onze medewerkers aanspreken. U kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of een mail sturen aan schoonman.l@deschaeck.nl. We zoeken altijd samen met u naar een oplossing.

Overige algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid gebouw
Het betreden en gebruik van alle faciliteiten van Stichting De Schaeck is volledig op eigen risico. Stichting De Schaeck is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Zwemles

  1. Iedere deelnemer dient ingeschreven te staan. Bij aanvang van de zwemlessen ontvangt u een pasje. Deze is persoonsgebonden.
  2. Alle leskaarten zijn in de vorm van een pasje met daarin een chip. Er wordt een borg betaald wanneer het pasje wordt verstrekt. Bij verlies of diefstal van een pasje kunt u een duplicaat aanvragen tegen nieuwe borgkosten.
  3. Om toegang te houden tot de zwemlessen, dient u tijdig te betalen.
  4. Bij iedere les dient u het pasje aan te bieden bij de receptie om de les te registreren.
  5. Gemiste zwemlessen worden niet vergoed.
  6. Wanneer u na inschrijving besluit geen gebruik te maken van onze zwemlessen, dan zal het inschrijfgeld niet aan u worden geretourneerd.
  7. Zwembad De Schaeck is niet verantwoordelijk voor eigen aangeschafte materialen.

Aquasport

  1. Iedere deelnemer dient ingeschreven te staan. Bij inschrijving ontvangt u een pasje. Deze is persoonsgebonden.
  2. De geldigheidsduur van de Aquasportkaarten kan onder volgende voorwaarden aangepast worden: Ziekenhuis opname of op doktersadvies.

Recreatietegoeden
Recreatietegoeden zijn te koop via een meerbadenkaart. Deze meerbadenkaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur en zijn niet persoonsgebonden. Zwembad De Schaeck neemt geen meerbadenkaarten retour.

Restitutie
Indien u geen gebruik kunt maken van uw kaart wordt er geen restitutie verleend.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van de accommodatie. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het management: schoonman.l@deschaeck.nl

Cookie instellingen